Share

Arbeidsmarktprognose

Publicatiedatum: 13-06-2017

Meer banen in zorg en welzijn, en bouw.

Arbeidsmarktprognose 2017-2018: meer banen in zorg en welzijn, en bouw.

Dankzij de stabiele economische groei stijgt het aantal banen de komende 2 jaar met ruim 225.000 naar zo’n 10,2 miljoen banen in 2018. In een aantal sectoren, zoals de zorg en bouw, wordt de arbeidsmarkt krapper. In de sector ICT is de arbeidsmarkt al krap. Als werkgevers geen geschikt personeel kunnen vinden, belemmert dit mogelijk de verdere groei van deze sectoren. Dit staat in de landelijke arbeidsmarktprognose 2017-2018 van UWV.

Deze prognose beschrijft de verwachtingen van UWV over de landelijke, sectorale en regionale arbeidsmarkt­ontwikkelingen in 2017 en 2018.

Vooral meer banen in 2017.

Vooral in 2017 neemt het aantal banen toe, namelijk met 151.000. In 2018 neemt juist de arbeidsproductiviteit weer toe. Als de arbeidsmarkt krapper wordt, wordt het steeds lastiger of duurder om personeel te vinden. Het wordt dan voor werkgevers aantrekkelijker om de productie anders te organiseren, bijvoorbeeld door te investeren in automatisering.

In  2018 groeit de werkgelegenheid naar verwachting met 75.000 banen.  Jaarlijks ontstaan er zo’n 900.000 vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel en zorg en welzijn.

In 2018 grootste groei in zorg en welzijn.

De afgelopen jaren nam het aantal banen in de zorg en welzijn af. Maar in 2017 en 2018 neemt de werkgelegenheid weer toe in deze sector, mede door de stijgende zorgvraag en het schrappen van bezuinigingen. In 2018 is er in de zorg en welzijn zelfs de grootste toename van banen in absolute aantallen. Het aantal vacatures per 1000 werknemers (de vacaturegraad) neemt sterk toe en in een aantal beroepsgroepen zoals (gespecialiseerde) verpleegkundigen en verzorgenden IG is de arbeidsmarkt krap sinds de 2e helft van 2016. Ook in de bouw groeit het aantal banen. Toen de werkgelegenheid in de bouw in 2016 weer toenam, werden er eerst voornamelijk uitzendkrachten en zelfstandigen ingezet. Sinds 2017 groeit ook het aantal banen van werknemers in de sector weer.

In 2016 vaker vaste baan dan in 2015.

In Nederland is het aandeel werknemers met een flexibel contract de afgelopen jaren sterk gestegen en ook het 1e kwartaal van 2017 steeg het aantal flexwerkers nog sterker dan het aantal werknemers met een vaste baan. Toch zijn er ook signalen dat werkgevers weer werknemers in dienst nemen. Zo groeit het aantal werknemersbanen in 2017 iets sneller dan het aantal zelfstandigenbanen. Ook blijkt uit UWV-analyses dat nieuwe werknemers in 2016 weer vaker een vast contract kregen dan in 2015. Het merendeel van de nieuwe werknemers heeft wel nog altijd een flexibel contract.

Het aantal WW-uitkeringen daalt met 100.000.

Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2 jaar tijd met 100.000 uitkeringen naar 311.000 eind 2018. De beroepsbevolking neemt de komende 2 jaar toe met 148.000 en bestaat in 2018 uit meer dan 9 miljoen mensen. Het aantal en aandeel 55-plussers in de beroepsbevolking neemt toe.

BELANGRIJKE UPDATE
Drie tips om uw talenten binnenboord te houden met een dikke smile
Dossier WAB
Dossier WAB
Prinsjesdag 2018: de 10 belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen.
Cao voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard
Economische groei in 2018
Groei in uitzendbranche
Word een star tijdens je volgende sollicitatie!

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.