Share

Veel gestelde vragen

Inschrijven

Hoe kan ik mij inschrijven?

Je kunt je direct via onze website inschrijven. Stuur een actueel CV mee als bijlage. Als je je hebt ingeschreven dan kun je direct reageren op vacatures. Een Roda Support medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met jou op betreffende jouw inschrijving.

Wat moet ik meenemen als ik na mijn inschrijving een gesprek bij Roda Support heb?

  • Een geldig ID bewijs (paspoort of ID kaart, geen rijbewijs!)
  • Een actueel CV
  • Een referentie
  • Eventueel diploma's en getuigschriften

Aan het werk

Wat is fase A, B en C?

Fase A:

Ga jij voor het eerst via Roda Support aan het werk dan kom jij in fase A terecht. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Een week begint op maandag en eindigt op zondag. Iedere gewerkte week telt mee, ongeacht het aantal uren dat je die week gewerkt hebt. Werk je een week helemaal niet, ben je een week op vakantie of ziek, dan telt deze week niet mee voor de duur van fase A. Werk je niet langer dan 26 weken voor Roda Support dan begint Fase A weer van voren af aan. Mocht je voor een ander uitzendbureau gaan werken dan begint de telling van 78 weken ook weer opnieuw. Met het oog op de opbouw van jouw rechten is het daarom slim om zo lang mogelijk voor hetzelfde uitzendbureau te werken.

Fase B:

Heb jij de 78 gewerkte weken van Fase A doorlopen, dan kom je in Fase B terecht. Je krijgt dan een contract bij Roda Support. In deze fase heb je recht op maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd over een periode van maximaal 2 jaar. Bij onderbreking van de werkzaamheden langer dan 3 maanden begint de telling opnieuw bij het begin van Fase B. Als de onderbreking minimaal 26 weken duurt begint de telling week opnieuw aan het begin van Fase A.

Fase C:

Als je na Fase B nog via Roda Support aan het werk bent, kom je in Fase C terecht. In deze fase krijg je van Roda Support een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt niet zomaar afgesloten. Dit gebeurt altijd in overleg met jou en Roda Support

Wanneer krijg ik een contract?

Als jij 78 gewerkt hebt kom je in fase B terecht. Jij krijgt dan een fase B contract. Dit is een contract voor bepaalde tijd. Het is ook mogelijk om in fase A een contract te krijgen. Dan is het een fase A overeenkomst zonder uitzendbeding. Indien je wilt weten of jij hiervoor in aanmerking komt kun je contact opnemen met Roda Support.

Ziekte

Hoe meld ik mij beter?

Werk je in fase A dan dien je je voor 9.00 uur ‘s ochtends beter te melden bij Roda Support én bij het UWV. Je kan bellen met de betermeldlijn van het UWV: 0900-9294 en kies optie 2. Houd je BSN-nummer (sofinummer) bij de hand. Het niet of te laat beter melden kan leiden tot een sanctie. Werk je in fase B of C dan dien je je alleen voor 9.00 uur ‘s ochtends beter te melden bij Roda Support.

Aan welke regels moet ik mij houden tijdens ziekte?

  • Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent. Zowel het UWV als Roda Support kunnen je bellen in verband met de begeleiding tijdens jouw ziekteperiode. Wanneer je niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.
  • Zorg ervoor dat je thuis bent. Vanaf de eerste ziektedag kan er een begeleidingscoördinator van het UWV op huisbezoek komen.
  • Vervolgafspraak volgend contact met Roda Support nadat je jezelf hebt ziek gemeld bij jouw contactpersoon van Roda Support.

Heb ik recht op zwangerschapsuitkering?

Vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Hoe kom je voor deze uitkering in aanmerking? Lever daarvoor tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken. Neem contact met Roda Support op als je zwanger bent.

Salaris

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

In de CAO voor uitzendkrachten is een beloningsregeling opgenomen. Om te bepalen wat jouw salaris is wordt eerst bekeken in welke functiegroep jij zit. Deze wordt vastgesteld aan de hand van 3 functiekenmerken:

  1. het soort werk dat je doet.
  2. de kennis, ervaring en vaardigheden die jij nodig hebt om dit werk te kunnen doen
  3. de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.

Afhankelijk van de branche waarin jij werkt kunnen en ook branchegerichte CAO afspraken zijn. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op toeslagen, ADV, verhogingen, kostenvergoedingen en periodieken.

Hoe hoog is het minimum loon?

De actuele informatie rondom minimumsalaris is terug te vinden op www.abu.nl

 

Krijg ik reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskosten. Roda Support is wettelijk gezien niet verplicht reiskosten te betalen. Echter liggen in veel CAO's bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige werkgevers geven hun werknemers een standaard reiskosten vergoeding. Andere ondernemingen vergoeden de kosten van bus, trein of tram.

Of je reiskosten uitbetaald krijgt staat op de terwerkstellingsovereenkomst die jij van Roda Support ontvangt voordat jij start met werken. Mocht je met het openbaar vervoer reizen, dan dien je de originele reisbewijzen in te leveren. Zonder originele reisbewijzen kunnen wij geen uitbetaling doen.

Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

Iedere maandag en dinsdag verwerkt onze partner Payroll limburg de (digitale) urenbriefjes. Binnen 5 werkdagen ontvang je jouw salaris op het door jouw doorgegeven IBAN nummer.

Wanneer krijg ik mijn loonstrookje?

Jouw loonstrookje krijg jij wekelijks per email gestuurd op het email adres dat jij bij jouw inschrijving kenbaar hebt gemaakt. Je kunt het loonstrookje ook online bekijken in "mijn roda-support". Hiervoor hoef jij niets te doen. De loonstrookjes worden automatisch verstuurd en in "mijn roda-support" geplaatst.

 

Hoe vul ik mijn urenbriefje in?

Jouw salaris wordt wekelijks uitbetaald aan de hand van jouw (digitale) urenbriefje.  Elk loonbriefje loopt van maandag tot en met zondag. Op het urenbriefje vul jij per dag in hoeveel uren jij hebt gewerkt. Noteer alleen de gewerkte uren, pauzes worden in principe niet doorbetaald.  Gedeeltelijk gewerkte uren geef je per kwartier aan. Voor een kwartier schrijf je 0,25, voor een half uur schrijf je 0,5 en voor drie kwartier schrijf je 0,75.

Voor overuren of onregelmatige diensten krijg je vaak een toestlag bovenop jouw uurloon. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de gewerkte uren en het correct invullen van jouw urenbriefje. Laat aan het einde van de week jouw urenbriefje controleren door jouw leidinggevende of de verantwoordelijke binnen het bedrijf en ondertekenen. De roze kopie is voor jouwzelf, de witte kopie voor Roda Support en de groene kopie is voor het bedrijf waar jij werkt.

Indien het bedrijf met andere urenregistraties werkt, bijvoorbeeld digitaal. Bespeek dit dan vooraf met Roda Support.

Wanneer krijg ik mijn ziektegeld?

In fase A gelden de eerste twee dagen als wachtdagen. Deze krijg je niet uitbetaald. Daarna krijg je 91% uitbetaald; 70% door het UWV en een aanvulling van 21% door Arbo. Deze aanvulling wordt dus apart uitgekeerd. Omdat de berekening van 4 weken geschied, zal de uitbetaling van de aanvulling 4 à 6 weken na datum van ziekmelding worden uitbetaald. In fase B en C heb je 1 wachtdag. Deze krijg je niet uitbetaald. Daarna krijg je van Roda Support 91% van je loon uitgekeerd volgens je contracturen.

Vakantie en verlof

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Voor elke volledig gewerkte werkmaand heb je recht op zestien uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien je niet een volledige werkmaand werkt.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld uitbetaald?

Je krijgt in juni jouw vakantiegeld uitbetaald. Hier hoef je zelf niets voor te doen. De uitbetaling vindt automatisch plaats.

Wanneer heb ik recht op verlof?

In fase A heb je nog geen recht op verlof maar bouw je kort verzuim op. Mocht je om zeer bijzondere redenen niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat je naar de tandarts of dokter moet, dan kan je dit laten uitbetalen als kort verzuim. Roda Support kan je vertellen hoeveel uur kort verzuim je tegoed hebt. In fase B en C wordt kort verzuim en buitengewoon verlof doorbetaald. In de cao vind je terug in welke gevallen buitengewoon verlof verleend wordt.

Krijg ik op feestdagen uitbetaald?

Mocht je normaal werken op een algemeen erkende feestdag ( Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide kerstdagen of Koningsdag en op 5 mei eens in de 5 jaar) dan krijg je je loon gewoon doorbetaald.

Studenten en scholieren

Vanaf welke leeftijd mag ik werken?

Via Roda Support kun je vanaf 15 jaar werken.

Wat voor werk mag ik doen?

15 jarigen: licht werk zoals vakken vullen, administratief werk of schoonmaak werkzaamheden. Je hebt als 15 jarige toestemming van jouw ouders nodig om te werken. Op een schooldag mag jij maximaal 2 uur per dag werken. Op een vrije dag of op een vakantiedag mag jij maximaal 8 uur per dag werken. Je mag maximaal 40 uur per week werken, binnen 6 weken ten hoogste 4 weken achter elkaar.

16/17 jarigen: Hetzelfde werk als volwassenen zoals het maar niet gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Op een schooldag mag jij maximaal 9 uur per dag werken min de schooluren. Je mag een onbeperkt aantal weken achter elkaar werken.

Wat mag ik bijverdienen met het oog op kinderbijslag en studiefinanciering?

Als je nog geen 18 jaar bent, ontvangen je ouders waarschijnlijk kinderbijslag. Daarom stelt het ministerie van Sociale Zaken grenzen aan het bedrag dat je per jaar mag bijverdienen. Deze grenzen worden regelmatig bijgesteld. Voor de meest recente cijfers kijk je op www.svb.nl en http://jongerenloket.szw.nl. Ontvang je studiefinanciering dan wordt er ook een grens gesteld aan het bedrag dat je per jaar mag bijverdienen. Wil je precies weten wat je naast je studiefinanciering mag bijverdienen, kijk dan op www.ib-groep.nl.

Wat is een vakantiewerker?

Je bent een vakantiewerker als je student of scholier bent en in de schoolvakantie, tussen 1 juni en 1 september, voor het uitzendbureau werkt. Het werk stopt na afloop van de vakantie.

Hebben jullie ook vakantiewerk?

Het aanbod van vakantiewerk is per vakantie verschillend. WIl jij als vakantiewerker aan de slag neem dan met Roda Support contact op.

Pensioen

Bouw ik pensioen op?

Ja, mits je 21 jaar of ouder bent en 26 weken in fase A hebt gewerkt of in fase B of C werkt. In fase A geldt de Basispensioenregeling en in fase B/C geldt de Pluspensioenregeling.

Opzeggen

Hoe zeg ik op?

Werk je in fase A dan dien je minimaal 1 werkdag van te voren aan te geven dat je wilt stoppen met de opdracht. Heb je een contract in fase A, B of C dan staat in jouw contract wat het opzegtermijn is.

Wanneer krijg ik mijn opgebouwde reserveringen uitbetaald als ik uit dienst ga?

Als je stopt met werken, dan worden automatisch na 6 weken jouw reserveringen uitbetaald.

Ik wil stoppen met werken. Wat nu?

Aan het werken als uitzendkracht zijn regels verbonden waar we ons allemaal aan moeten houden. Elk bedrijf heeft eigen werktijden, arbeidsomstandigheden en huisregels. Om jou een duidelijk beeld te geven stellen wij jou voordat je gaat starten hiervan op de hoogte. Belangrijk is dat de bedrijfsregels gehandhaafd worden. Heb je het niet naar je zin of anders schroom niet en bel ons. Immers daar zijn wij voor. Stop dus nooit met werken zonder dat je ons eerst gesproken hebt. Als je wilt stoppen met werken, ben je volgens de cao voor Uitzendkrachten verplicht om dit een werkdag van tevoren aan Roda Support door te geven. Wij doen dan ons uiterste best een passende baan voor je te vinden.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.